Nhớ xoá bạn bè, tránh full bạn bè trước khi chạy!

Tạo đơn hàng mới

Dán từ Clipboard
Tổng cộng VND

Lưu ý

Cuộn xuống để đọc tiếp

Một vài lưu ý khi sử dụng

Giới Hạn Số Lượng Link Extra cho Mỗi Acc:

Mỗi tài khoản game chỉ nên chạy từ 50 - 70 link Extra (tùy thuộc vào từng tài khoản). Đã đạt đến giới hạn này thì không nên thêm nữa.

Xử Lý Khi Tài Khoản Mới Chạy Nhưng Vẫn Không Nhận Link:

Nếu tài khoản mới hoặc chưa bị giới hạn mà không vào được, có thể bị chặn thiết bị. Giải quyết bằng cách sử dụng điện thoại khác để đăng nhập và gửi mã mời khác để chạy.

Xử Lý Khi Xuất Hiện Chữ INVITE trong Link Mời:

Nếu khi lấy link xuất hiện chữ INVITE, hãy thử đăng nhập từ một thiết bị khác và gửi lại mã mời hoặc chờ đợi vài giờ để lấy lại mã mời.

Chạy trước 1 ít trước khi Chạy Nhiều Link:

Chỉ nên chạy 1 - 2 link để kiểm tra xem có nhận được hay không. Nếu thành công, hãy chạy thêm.

LỊCH SỬ HỆ THỐNG

Cập nhật lại sau 10 giây
# Mã mời Tên Loại Số lượt Trạng thái Thời gian